پیگیری مرسولات

راهنمای استفاده از صفحه پیگیری مرسولات

برای خدمات رسانی هرچه بیشتر و راحت تر به شما عزیزان، تصویر جدول مرسولات خریداری شده توسط شما هر روز به مدت یک هفته در سایت قرار خواهد گرفت.

برای استفاده از این جدول تنها کافی است تاریخ ارسال مرسوله خود را بدانید و از داخل جدول ها آن را پیدا کنید.